De kunst van leven en sterven

 

Op verzoek van de werkgroep Vorming en Toerusting verzorgen Henk Veltkamp en Ineke van der Zee uit Zaltbommel een serie van drie bezinningsmiddagen over dit thema.

De eerste middag beginnen we met de hoofdlijn uit het boekje ‘Dichtbij de horizon’ door Henk Veltkamp. De kunst van het sterven is ten diepste niets anders dan de kunst om te leven. Maar die oude wijsheid lijkt in onze tijd grotendeels vergeten te zijn. We wisselen ervaringen uit: wat is de plaats van sterven en dood in onze samenleving? Ook kijken we naar de veranderingen in vormgeving van begrafenis en crematie: uniformiteit, bepaald door kerk en traditie, maakt plaats voor veelkleurige persoonlijke creativiteit.

De tweede middag staan vragen rond het eigenlijke sterven centraal. We kijken naar beelden van de eerste euthanasie die op tv te zien was, uit de spraakmakende documentaire ‘Dood op verzoek’ uit 1994. Op welke manier is het sterven steeds meer onder medische regie gekomen? Recent wordt een sterke stijging in palliatieve sedatie gemeld. Hoe komt dat? We bespreken met elkaar ook de vragen rond dood-op-verzoek ook zonder dat er een medische aanleiding toe is (“klaar met leven”)

Op de derde middag maken we een omgekeerde beweging: wat leert de kunst van het sterven ons over de kunst van het leven? Dan gaat het over rouw: de kunst om een ingrijpend verlies te doorleven, én de draad van het leven weer op te pakken. Maar ook over de spirituele vraag: hoe willen wij, als het onze tijd is om te sterven, op ons geleefde leven terugkijken? Boeiend onderzoek dat daarnaar gedaan is zal ons daarbij de nodige denk- en gespreksstof bieden.

Beide inleiders en gespreksleiders putten voor deze middagen mede uit wat zij aan kennis, ervaring en beeldmateriaal de afgelopen drie jaar verzameld hebben als docenten in de opleiding Stervensbegeleiding van Sonnevelt Opleidingen.

Het aantal deelnemers is maximaal 15, in volgorde van aanmelding. Als u zich aanmeldt gaan we ervan uit dat u alle drie de middagen aanwezig bent. Heeft u zelf geen vervoer, meldt dat dan bij opgave.

Data en plaats: drie maandagmiddagen: 13 januari, 27 januari en 10 februari,
steeds van 14.00 – 16.30 in de kerk in Uden.
Kosten: 10 euro voor 3 bijeenkomsten.

Opgave bij Henk Veltkamp en Ineke van der Zee h.veltkamp1@upcmail.nl of 0418 640 912

Share This