Het wordt de hoogste tijd om ons voor te bereiden op de nieuwe manier van gemeente-zijn in Uden-Veghel, zoals vorig jaar tijdens het Bezinningstraject is uitgewerkt in het Werkplan voor onze gemeente. We hebben met z’n allen besloten om een lichte, slagvaardige Kerkenraad te vormen. En ook de taakomschrijvingen van de werkvelden die in de kerkenraad zitten zijn gemaakt.
We hebben daarom nu een voorbereidingsteam samengesteld, als projectgroep onder leiding van Marloes Meijer. Deze projectgroep gaat op basis van die taakomschrijvingen heel praktisch aan de gang, als verkenners van het nieuwe land dat voor ons ligt. En we hopen dat gaandeweg dit project leden uit onze gemeenschap gevonden worden die de functies in de Kerkenraad willen gaan vervullen.

De projectgroep is gevormd en is omgedoopt tot GIDEONSBENDE. U herinnert zich waarschijnlijk het verhaal in de Bijbel, waar de naam Gideonsbende genoemd werd. Na 40 jaren door de woestijn gezworven te hebben, kwamen de Israëlieten bij het beloofde land aan. Zij waren bang om het binnen te trekken, omdat zij allerlei reuzen gezien meenden te hebben. Een Gideonsbende werd gevormd om het land te verkennen. En uiteindelijk resulteerde het in meerdere overwinningsronden om Jericho. Wij zitten ook wel een beetje in de woestijn: geen dominee, corona en meerdere bestuurlijke posten in de organisatie die niet ingevuld zijn, vaak omdat de mensen ontbreken.

Op 31 augustus zijn we gestart en bijeengeweest met de scriba Cees en de twee (!) dominees, Marloes Meijer en Annet Hogenbirk. Doel is om de komende twee maanden te verkennen hoe we de gemeente (activiteiten en visie) weer nieuw leven in kunnen blazen. Het is een hele puzzel hoe we zo’n inspirerende gemeente krijgen. Maar we doen ons best en hopen en bidden dat ieder gemeentelid ook mee zal werken.
We gaan binnenkort verschillende mensen uit de werkvelden benaderen om van hen te horen wat hun inspireert in het werkplan en welke suggesties ze hebben.
Je vraagt je misschien af: Wat zijn die werkvelden? Nou ja, dat zijn Pastoraat, Diaconaat, Kerkrentmeesters, Scribaat/communicatie en Voorzitter. De leden van de Gideonsbende hebben daar ieder de nodige ervaring mee.

Daarna hoort u vast weer van ons!

Jan, Albert, Dettie, Sannie, Aart, Dettie, Linda, Petra, Cees, Marloes, Annet

Share This