In 2018 hebben wij een High tea georganiseerd voor ouders van dopelingen om de verbondenheid met elkaar te zoeken.
Dat was een succes; van veel ouders horen wij terug dat ze het een prettige manier vinden om met elkaar in contact te komen. Daarom willen we hier graag een gevolg aan geven.

Alle ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd zijn van harte uitgenodigd om op zondag 12 januari aan te sluiten bij de High tea in de Samen Op Weg kerk op de Schepenhoek 157.
We beginnen om 15:00 uur en eindigen rond 17:00 uur.

Tijdens deze bijeenkomst willen we graag op een ongedwongen manier:
– U vertellen wat de kerkgroep jeugd precies inhoudt.
– De kinderen laten spelen, zodat ook zij elkaar beter leren kennen.
– Elkaar ontmoeten en beter leren kennen.

Graag ontvangen wij uw inschrijving per omgaande, zodat we rekening kunnen houden met de inkopen.
Af- en aanmeldingen kunt u sturen naar: Karin Jensen (Jensenuden@gmail.com) of 06 44 332 424.

Wij hopen jullie daar allemaal te treffen.

Met vriendelijke groet, Kerkgroep Jeugd:
Ria de Ruiter, Linda Kuijpers, Ina Manders, Margriet Brauner, Tosca Knechten, Saskia Sleebe en Karin Jensen

Share This