Zondag 25 juli kerken we in Veghel.

Voorganger: Ds. Tineke van der Rest-Werner, Ede

Bijzonderheden6e zondag van de zomer

We respecteren de adviezen van het RIVM en de richtlijnen van de landelijke kerk. Dat betekent dat aanmelden voor deze viering verplicht is.

Aanmelden vóór donderdagavond 22 juli 22.00 uur.
In verband met de corona regels kunnen er maximaal 26 personen bij de dienst aanwezig zijn. Als je daar niet bij bent, ontvang je uiterlijk zaterdagochtend 10 uur van ons bericht.

Ga naar de Kalender om aan te melden, of klik hier.

Ondanks de beperkingen heten we jullie van harte welkom. We zien er naar uit elkaar weer te zien en –  op afstand – te spreken.

Namens de kerkenraad, Marian Metselaar

Collecte

We collecteren weer tijdens kerkdiensten. Bij de uitgang staan 2 schalen met de tekst 1ste collecte en 2de collecte. De 1ste collecte is bestemd voor Steunaanvragen, Noodfonds Caritas Veghel en de 2de collecte voor onderhoud gebouwen.

Heb je de collecte in de kerk gemist? Je kunt je giften ook altijd rechtstreeks overmaken op bankrekeningnummer NL45 INGB 0001 1210 15 van Diaconie Uden-Veghel. Graag onder vermelding van de bestemming.

Share This