Zondag 9 januari verzorgen we een online viering.

Voorganger: Ds. Tineke van der Rest-Werner, Tilburg

Bijzonderheden: 1e zondag van Epifanie

De dienst is tevoren opgenomen en te volgen via de YouTube link op de website: klik hier.
De uitzending start om 10 uur.

Collecte

We collecteren niet tijdens kerkdiensten, maar digitaal. Je kunt je giften rechtstreeks overmaken op bankrekeningnummer NL45 INGB 0001 1210 15 van Diaconie Uden-Veghel. Graag onder vermelding van de bestemming.

De 1ste collecte is bestemd voor Diaconie Buitenland (AMREF) en de 2de collecte voor de kerk

Share This