In verband met de toenemende zorg over de verspreiding van het corona virus, ook in en rond Uden, heeft de kerkenraad besloten om de kerkdienst in Veghel en de Ontmoeting in Uden van a.s. zondag 15 maart af te gelasten.
Wij geven hiermee gehoor aan de oproep om bijeenkomsten en evenementen zoveel mogelijk te beperken.

Dit besluit is genomen na ruggespraak met de classispredikant van de Classis Noord-Brabant.  Zie ook de richtlijnen van de landelijke kerk: klik hier.

Veiligheid voor alles.

Met vriendelijke groet,

Namens de kerkenraad,
Marian Metselaar

Share This