Tijdens de Kerstnachtdienst collecteren we traditiegetrouw voor het Leger de Heils. Om hier voldoende aandacht aan te geven collecteren we gedurende alle adventszondagen extra voor het Leger des Heils.
De groene collectebus  staat iedere adventszondag in de kerk klaar voor jullie giften:

Met vriendelijke groet,
Cor Hoogenboom
voorzitter Diaconie a.i.

Share This