Bijeenkomst op dinsdag, 21 januari 2020, 14.00 uur

BRABANTZORG

Zelfstandig wonen en leven in uw eigen omgeving, dat is een wens van veel mensen. Als zelfstandig wonen minder vanzelfsprekend wordt, kan BrabantZorg Thuiszorg uitkomst bieden. Een zekerheid van direct professionele hulp in noodsituaties. Een geruststellende gedachte, voor u en uw naasten.

Op dinsdag, 21 januari 2020, tussen 14.00 uur en ± 16.00 uur, komen Saskia Sleebe en Annemie van Wijchen in de ‘Schakel’ om ons wegwijs te maken in de mogelijkheden en onmogelijkheden van BrabantZorg. Beiden zijn casemanagers en in eerste instantie o.a. verantwoordelijk voor de intake, vragen over thuiszorg en crisisplaatsen.

In de gemeente Meierijstad levert het Thuiszorg-team meerdere vormen van thuiszorg, waaronder persoonlijke verzorging, verpleging en huishoudelijke thuiszorg. Ook bieden zij behandeling en begeleiding voor bewoners van hun huizen (Watersteeg, Sint Joachim & Anna en het AAtrium) in Veghel en voor cliënten die zelfstandig wonen. Daarnaast geven zij ook voorlichting, bijvoorbeeld over voeding, het gebruik van medicijnen, woningaanpassing of diabetes.

Saskia Sleebe en Annemie van Wijchen zullen met name aandacht besteden aan:

  • hoe kom je aan hulp;
  • tijdelijke opname/logeren (bv bij een gebroken heup, staar);
  • alarmeringen bij een ongeval (in huis);
  • PGB (persoonsgebonden budget);
  • uitleg over de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg.

Wij hopen u te mogen begroeten. Voor de kosten vragen we een bijdrage van € 2,50 per persoon.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Seniorengroep
n.d. Rien Wadners

Share This