Bijeenkomst op dinsdag, 10 maart 2020

Brandpreventie

De Brandweer Brabant-Noord (waar Veghel onder valt) presenteert ons een voorlichtingsprogramma over het voorkomen van brand. Hun doel is de samenleving sparen voor brand en de vreselijke gevolgen ervan. De heer F.M.A. (Frank) van der Heijden, medewerker bij de Sector Risicobeheersing, zal op onze bijeenkomst van alles vertellen over dit onderwerp.

Met name aandacht voor brandveiligheid in en rondom de woning bij ouderen zal in zijn presentatie aan de orde komen. Te denken valt aan onderwerpen, zoals:

  • kwetsbaarheid bij het uitbreken van brand
  • de invloed van onze zintuigen op het voorkomen van brand
  • elektrische apparatuur en bedrading
  • ontvlammende kleding
  • preventiemiddelen, zoals rookmelders, blusdekens, brandblussers.

Allemaal interessante onderwerpen die het waard zijn om er kennis van te nemen. Dat kunt u op dinsdag, 10 maart (tussen 14.00 en 16.00 uur) in de ‘Schakel’, Hoofdstraat 53  Veghel.

Wij hopen u te mogen begroeten. Voor de kosten vragen we een bijdrage van € 2,50 per persoon.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Seniorengroep
Gerrie van Andel, Pieter Butz, Rien Wadners

Share This