Na de eerdere zeer goed bezochte avonden in april biedt ds Derk Blom ons opnieuw een kans om zijn verhaal en visie met ons te delen:

Zoeken naar de oorzaken van de politieke situatie van Israël en zijn buurlanden 

Twee bijeenkomsten op 10 en 11 juli a.s.

Op 7 oktober 2023 pleegde de terroristische organisatie Hamas een aanslag op een muziekfestival en enkele nederzettingen in het zuiden van Israël. De militaire reactie van Israël was te verwachten, maar vriend en vijand werd verrast door de heftigheid. Onschuldige burgers aan beide zijden zijn, zoals meestal in gewelddadige conflicten, het slachtoffer. De start van het Israëlisch-Palestijns/Arabisch conflict begint al voor de oprichting van de staat Israël in 1948. Op dit moment is een einde ervan nog niet in zicht.

Ds. Derk Blom woonde van 1987-1991 in de christelijke nederzetting Nes Ammim waar hij ook de eerste Golfoorlog (1990-1991) meemaakte. Hij zal op 10 en 11 juli ingaan op de diepere oorzaken van het conflict.

Op 10 juli is het thema: Van Jodenhaat tot Holocaust.
Deze avond gaat het over het ontstaan van Jodenhaat in het Egypte van de 3e eeuw voor Christus en de doorwerking ervan in de christelijke kunst en theologie. 

Op 11 juli is het thema: Van zionisme en antisemitisme tot vandaag.
Deze avond gaat het over het Joodse verlangen een eigen staat te hebben t/m de ontwikkelingen in het Midden-Oosten vanaf het uitroepen van de staat Israël in 1948 tot aan vandaag.

De oprichting van de staat Israël leidde tot de ballingschap van 750.000 Palestijnen. Sinds die tijd verlieten 850.000 Joden de Arabische landen. De vraag is of er na de gewelddadige aanslag van Hamas op 7 oktober jl. en de heftige reactie van Israël op korte termijn vrede mogelijk is.

Plaats: De Regenboog, Doelen 94, 6591 XP Gennep

Aanvang van beide avonden: 19.30 uur

Share This