Zoals je uit het nieuws hebt kunnen afleiden zijn de regels voor kerkdiensten per 5 oktober aangescherpt.
Op advies van de Protestantse Kerk (PKN) geldt nu ook voor onze erediensten: maximaal 30 aanmeldingen. Als je daar niet bij bent, ontvang je van ons bericht en kom je op de wachtlijst. Vooralsnog geldt dit alleen voor de kerkdiensten in oktober.

Zie ook het bericht op de website van de PKN:

In oktober maximaal 30 mensen tijdens de eredienst en geen gemeentezang

Gehoord hebbend de overheid adviseren wij gemeenten zeer dringend om in de maand oktober met maximaal 30 mensen (exclusief medewerkers) samen te komen tijdens de eredienst. Gemeentezang wordt ten zeerste afgeraden. Online vieringen hebben de voorkeur. Ook wordt er geadviseerd mondkapjes te dragen tijdens verplaatsingen.

En verder:

Ds. Marco Batenburg, preses generale synode, realiseert zich goed dat dit een teleurstellende boodschap voor gemeenten is: “We wensen kerkenraden wijsheid in de afwegingen die zij moeten maken op basis van deze nieuwe situatie. En we vertrouwen erop dat gemeenten ook nu weer wegen vinden om het kerk-zijn gestalte te geven en te volharden in geloof, hoop en liefde.”
(Zie ook: 
Woord van bemoediging voor alle gemeenten.)

Share This