Hallo! Mijn naam is Veerle Kuijpers, ik ben 15 jaar en zit bij de tienerkerk.
In april ga ik samen met 29 medeleerlingen van het Zwijsen College ruim 2 weken op wereldburgerstage naar Oeganda met Stichting Global Exploration.

In Oeganda ga ik met leeftijdsgenoten aan de slag om te leren van elkaars culturen, overeenkomsten en verschillen. Ook dragen wij ons steentje bij aan het bouwen van een beter onderwijssysteem en leefomstandigheden.

Om deze wereldburgerstage en de doelstellingen van de stichting mogelijk te maken is geld nodig. Dit is opgebouwd uit een eigen bijdrage en sponsorgeld.
Tijdens de kerkdienst van 12 februari is er een extra collecte voor deze stage. Ik zou het heel leuk vinden als jullie mij dan financieel willen steunen.

Na mijn reis zal ik in een kerkdienst verslag doen en jullie vertellen en laten zien wat ik heb meegemaakt.

Groetjes,
Veerle Kuijpers

Share This