Bericht van overlijden

Op 21 augustus 2023 overleed de heer Arend Besselsen, in de leeftijd van 93 jaar, weduwnaar van mevrouw Bep Verwoert.

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden

Meer informatie vind je in de rouwkaart hieronder.

We wensen zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen Gods Nabijheid toe. 

Share This