Ter kennisname:

Zoals bekend is de Kerkenraad van de PG Uden-Veghel voornemens de kerk aan de Hoofdstraat in Veghel te verkopen. Dit brengt met zich mee dat de graven die gelegen zijn op het terrein van deze kerk geruimd zullen worden.

Alle nabestaanden, voor zover hun adres traceerbaar was, zijn schriftelijk geïnformeerd over de voorgenomen ruiming. Tevens is er op de begraafplaats zelf een bord geplaatst met informatie voor bezoekers. Door middel van advertenties in lokale en landelijke week- en dagbladen, worden alle personen geïnformeerd die buiten de bovengenoemde kennisgevingen vallen.

Nabestaanden kunnen tot 16 juli a.s. hun reactie geven op de voorgenomen ruiming en voor inlichtingen en evt. alternatieven telefonisch contact opnemen met de beheerder Cees vaan Schie (06 22 709 484) of per email aan kerkrentmeesters@sowkerk-uv.nl

Er wordt, samen met de Heemkundekring Vehchele gekeken naar een manier waarop de geschiedenis van ons kerkje een mooie plek kan krijgen.

Het College van Kerkrentmeesters

Share This