Helaas, na 28 jaar SOW – kampen, hebben we dit jaar een vervelende mededeling.

Er zijn te weinig aanmeldingen dit jaar om het SOW kamp door te kunnen laten gaan. We hopen van harte dat er een ander jaar meer mensen mee willen.

De mensen die zich hebben aangemeld worden uitgenodigd voor een BBQ op 2 september, op een nader te bepalen locatie.

Met veel spijt, toch de hartelijk groeten,

SOW–kamp bestuur: Hans, Tosca, Tineke,  Loes en Eline.

Share This