Beste leden van de Protestantse gemeente Uden-Veghel,

Het Bezinningstraject van de gemeente Uden-Veghel is afgerond.
Onder de bezielende leiding van adviseur ds. Marloes Meijer is er door de Meedenkgroep, op meerdere gemeenteavonden aangevuld met andere leden van de gemeente, veel werk verzet.

Inmiddels heeft de Meedenkgroep eind oktober verslag uitgebracht aan de Kerkenraad in de vorm van het Werkplan Uden-Veghel. Het advies is besproken in de kerkenraadsvergadering van 12 december 2019, in aanwezigheid van vele gemeenteleden. De Kerkenraad heeft er mee ingestemd en besloten tot het instellen van een beroepingscommissie.

Hieronder ontvangen jullie ter informatie een kopie van het Werkplan Uden-Veghel, inclusief bijlagen, en het verslag van de kerkenraadsvergadering van 12 december.

Je kunt het online lezen, of downloaden als je wilt (via de …  rechtsboven).

NB. Je ontvangt deze documenten omdat je lid bent van onze gemeente; het is niet de bedoeling dat ze buiten de gemeente verspreid of gebruikt worden.

Share This