Woensdag 18 september was er weer een Gemeenteavond. Druk bezocht ook met veel ‘nieuwe’ gezichten! Fijn dat er zoveel animo voor de avond was!

Hieronder een verslag van de avond en de presentatie zoals die door Marloes is gegeven.

Share This