Op zondag 4 februari is er in het Kerkelijk Centrum in Uden een gezamenlijke dienst met de Arabische Baptistenkerk Uden, aanvang 14 uur. De ochtenddienst wordt verplaatst naar dit tijdstip.
De voorgangers zijn ds. Edo Laseur en pastor Emad Sallo. In de dienst vieren we samen de Tafel van de Heer (Heilig Avondmaal).

De dienst is twee-talig; we lezen en zingen zowel in het Arabisch als in het Nederlands. Zodat iedereen mee kan vieren, lezen, zingen, bidden.

Deze bijzondere dienst is intensief voorbereid door een team van mensen: door de beide voorgangers, maar ook door de diakenen en het techniek team (m.n. beamer).
Dat was een uiterst inspirerende en uitdagende klus, zoals op deze foto goed te zien is:

Het belooft een unieke dienst te worden; we zijn benieuwd naar het resultaat! En we zien ernaar uit om elkaar te vinden in geloof, de ontmoeting met elkaar en de verrassing van ieders geloofservaring. We staan immers in dezelfde joods-christelijke traditie en richten ons op dezelfde liefdevolle God en op Jezus Christus, Onze Heer.

De dienst begint om 14.00 uur. Tevoren is er vanaf 13 uur koffie/thee. Na afloop drinken we samen koffie/thee met een lekkere verrassing.
We verwachten bovendien gasten uit de nieuwe AZC locatie, namelijk
arabisch-sprekende medechristenen uit landen buiten Europa.

Laten we op 4 februari onze mede-gelovigen met open armen ontvangen. in het bedehuis en onder het dak dat we samen delen!

De Arabische Baptistenkerk Uden

De Arabische Baptistenkerk Uden is een levendige geloofsgemeenschap van Arabischsprekende gelovigen uit zuidelijk Nederland onder leiding van pastor Emad Sallo. Het is een van de weinige christen gemeentes in Nederland met diensten in het arabisch, voor mensen en families met hun wortels in o.a. Irak, Syrië, Turkije en Egypte.
We zien het als een voorrecht dat zij juist in ons kerkgebouw samenkomen!

 

Share This