Voorzitter kerkenraad

Na het terugtreden in april j.l. van Albert Rozema als externe voorzitter van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Uden-Veghel heeft de classis Noord-Brabant – Limburg en Réunion Wallonne een nieuwe gedelegeerd voorzitter van de kerkenraad voorgesteld, en wel de heer Cees Sprong uit Eindhoven.
Het moderamen heeft een plezierig gesprek gevoerd met hem en heeft er alle vertrouwen in dat Cees ons kan leiden in deze lastige periode.

Hieronder stelt hij zich aan ons voor:

Even voorstellen

Ik ben Cees Sprong en heb de leeftijd van 72 jaren. Ik ben actief in de Protestantse Gemeente Nuenen. Sinds 2012 ben ik lid van het College van Kerkrentmeesters en vanaf 2014 ben ik voorzitter van dit College. Door deze functie ben ik lid van het moderamen en de kerkenraad.
Ik doe dit werk met veel plezier.

Namens de ring Peel en Kempen woon ik de vergaderingen van de classis Noord-Brabant en Limburg bij. Het is belangrijk dat kerkelijke gemeenten met elkaar samen werken. Als kerkelijke gemeente woon je niet op een eiland. Je kunt veel van elkaar leren hoe het in de verschillende gemeenten toegaat.
Naast de kerkelijke activiteiten ben ik actief voor KBO-PCOB op provinciaal en landelijk niveau. Ik heb ook nog bestuurlijke functies bij CNV Senioren op provinciaal en landelijk niveau.

Door de classis ben ik gevraagd om het voorzitterschap van de kerkenraad in Uden-Veghel tijdelijk waar te nemen.

Het is voor mij, als voorzitter a.i. van de kerkenraad,  een uitdaging om met u in Uden en Veghel aan de slag te gaan. We zullen elkaar zeker een keer ontmoeten om kennis te maken.

Ik heb er het volste vertrouwen in dat onze samenwerking, met kerkenraad en u, goed zal verlopen.

Cees Sprong

Cees Sprong
c.sprong@on.nl
telefoon 040 28 15 877 

Share This