Zondag was de dienst van Afscheid en Bevestiging van Ambtsdragers gepland. Door allerlei omstandigheden verliep alles anders dan verwacht.
Om te beginnen: de dominee – ds. Marco Luijk, de classispredikant – meldde zaterdagavond verkoudheidsklachten…
Gelukkig kon Sannie Floor de ‘preek lezen’, met de woorden van ds Luijk.
Vervolgens zat Henk Morelissen (beamer presentatie) in quarantaine… en zat het de invallers Jan Appeldoorn en Leendert Plug allesbehalve mee. De laptop van Henk crashte om 10 uur en een reserve laptop kon het helemaal niet aan.
Dus… geen beamer, geen beeld, geen liedteksten en geen videopresentaties.
Als omstandigheden samenlopen…

Maar improviseren bleek een kunst die we nog steeds goed verstaan: Sannie leidde de dienst ondanks de korte aanlooptijd uitstekend, Piet Langerhuizen speelde ter plekke de meeste liederen en Dettie deed als ouderling van dienst namens de kerkenraad de afkondiging dat de formele ontheffing uit het ambt en bevestiging later zal plaatsvinden, maar dat de wijzigingen wel ingaan.

Bij dit alles zou je denken dat er over de inhoud van de dienst niet veel te melden zou zijn. Niets is minder waar. Ds. Luijk had een uiterst actueel thema gekozen: ‘Over Afstand en Nabijheid‘, actueel voor onze gemeente en de wereld om ons heen.
We willen jullie dat verhaal niet onthouden. Zeker ook niet de gemeenteleden die de dienst niet konden bijwonen omdat er maar 30 personen binnen mogen zijn.
We publiceren hieronder de preek van ds Luijk en de liturgie, met de links naar de beelden die we op de beamer hadden willen zien. Zeker de moeite van het bekijken waard!

Liturgie

Overdenking ds Luijk

 

Share This