Verlangens

Wekelijks ben ik – samen met ieder die ik (met name in pastorale gesprekken) ontmoet – aan het bouwen aan de gemeente. Juist in gesprek over wat je bezighoudt kun je samen verkennen waaraan je behoefte hebt. Iedere mens heeft verlangens. En juist de verlangens die diep in je hart (ziel) aanwezig zijn, zijn sterke goddelijke krachten. Het verlangen geliefd te zijn, jezelf te zijn, gekoesterd te worden en zo een mooie mens te zijn is een kompas voor datgene waar het in het leven om gaat. Als je oog hebt voor die verlangens kom je – steeds dichter – bij je bestemming als Beeld van God.

Minder oordelen

Ik raak met heel verschillende mensen in gesprek. Maar waar iedereen wel naar verlangt is een liefdevolle verbinding met zichzelf en met anderen. Wat dat is ‘Verbinding met jezelf’? Dat is allereerst ervaren dat je mag zijn wie je bent. En dat is niet een perfecte ‘ik’, maar een gewone mens met de eigen kwetsbaarheid, eigenaardigheden en gebreken. Als je je dat steeds meer bewust wordt en aanvaardt, dan word je milder. Niet alleen voor jezelf maar ook voor de ander. Je gaat steeds minder oordelen. Je gaat minder oordelen over jezelf én ook minder over de ander. En dat hebben we hard nodig als we aan onze kerkelijke gemeenschap willen bouwen.

Zorgvuldig communiceren

Ik kom vooroordelen over anderen tegen en gekwetstheid. Mensen die veel van zichzelf hebben gegeven en/of nog geven maar door anderen negatief beoordeeld worden en soms ruw opzij gezet zijn of worden gezet. Wat vooral lijkt te ontbreken is een goed en open gesprek met elkaar. Eerlijk met elkaar praten over wat je zo graag zou willen, maar niet ziet gebeuren. Rustig en aandachtig naar elkaar luisteren als de ander zegt dat zij of hij pijn heeft aan wat er gebeurt of gebeurd is. Als iets niet lekker loopt is communicatie vaak lastig. Hoe moet je het onder woorden brengen? Je weet vaak niet eens precies wat het is wat irritatie bij je oproept. Je kunt je vaak niet voorstellen wat het is wat zo zwaar opgenomen wordt. De enige weg is geduldig en liefdevol met elkaar omgaan en zorgvuldig communiceren. En in de communicatie met elkaar maken we allemaal fouten. Dat is heel menselijk.

Over manco’s heenstappen

Je verliest je gezicht niet als je in gesprek met elkaar kunt toegeven dat je fouten gemaakt hebt of op zijn minst niet gezien hebt wat het effect is van hoe je met de ander omgaat. Zo komen er weer openingen in het contact met elkaar. Je kunt elkaar weer naderen door je eigen weerstand eens terzijde te schuiven – ook al is dat niet gemakkelijk – en goed naar de ander te luisteren. We zijn allemaal mensen met verlangens. Op zoek naar een liefdevolle en inspirerende gemeenschap met elkaar. Uden-Veghel is een heel gevarieerde gemeente of beter gezegd een gemeente met heel verschillende mensen. Mensen die hun geloof op verschillende wijze beleven en vormgeven. Maar het zijn allemaal mensen die een groot verlangen hebben om de Liefde (met een hoofdletter: want goddelijk) van Christus te ervaren. Dat is een vrijmakende en ruimte scheppende Liefde die zó werkt dat je over je eigen manco’s (je eigen ego?) leert heenstappen en over die van anderen. Maar het lukt wel om elkaar er op aan te spreken en er zo kunnen we er met elkaar van leren.

Gideonsbende

Inmiddels is er een kleine groep van gemeenteleden gevormd die met ds. Marloes Meijer, Cees Metselaar (scriba) en mij samen eraan werken om zo snel mogelijk de gemeente(activiteiten en visie) weer nieuw leven in te blazen. Er moet weer veel meer leven in de brouwerij komen. En we willen graag dat de gemeente aantrekkelijk wordt en effectief om geloof beter ervaarbaar te maken. Kortom: we willen graag een inspirerende gemeente zijn. Het is hard nodig dat de wind (de Heilige Geest) stevig gaat waaien en het vuur in ieder van ons aanwakkert. Enthousiasme en warmte (Liefde) voor elkaar zijn de fundamenten voor een bloeiende gemeenschap. In een liefdevolle open sfeer worden mensen steeds meer zichzelf. En dat zorgt ervoor dat je ook je kwaliteiten en talenten in kunt en wilt zetten en waar mogelijk ze ook nog kunt laten groeien.

Lief als jezelf

Het is een puzzel hoe we zo’n gemeente krijgen. Maar we doen ons best en hopen en bidden dat ieder gemeentelid ook mee zal werken. Dat werken begint heel eenvoudig bij onszelf: ‘Heb je naaste lief als jezelf!’ Begin met te stoppen te oordelen over jezelf. Stop daarna met oordelen over anderen. Leer kijken met Gods ogen en Jezus’ ogen. Zie jezelf aan met een liefdevolle blik. Dat is het begin van verbinding en van thuiskomen bij elkaar.

Een fijne ontmoeting na Op Adem in Veghel. (Niet iedereen staat op de foto).
Fotograaf: ds Annet

Inspiratie
Leven vanuit en vóór de Liefde vraagt oefening. Gewoonlijk hebben we in de kerk een scala aan mogelijkheden daarvoor. Activiteiten die je helpen je verder te ontwikkelen en te inspireren.

Denk aan:

  • vieringen – de ‘gewone’ en ‘de Ontmoeting’
  • pastoraal bezoekwerk en andere onderlinge contacten
  • diaconale activiteiten
  • maaltijden
  • lezingen
  • Bijbel-/verdiepingskringen
  • leesgroepen

Nu in deze coronatijd is dat een stuk beperkter. Daarom heb ik er vanaf juni een aan het beperkte aantal huidige activiteiten toegevoegd: een maandelijkse meditatieve viering, Op Adem. Het is de bedoeling dat je op adem kunt komen door stil te worden en door Bijbelwoorden en muziek en gebeden bij je binnen te laten komen. En ook door elkaar nog achteraf even te ontmoeten (op veilige afstand). Deze vieringen vinden afwisselend in Uden of in Veghel plaats op de derde woensdagmorgen van de maand van 10.00 tot ca. 10.30 uur. De afgelopen Op Adem in Veghel was goed bezocht en was fijn. We merkten aan elkaar dat we hier blij van worden en dat het goed is om elkaar te ontmoeten.

Op Adem – Meditatieve vieringen

De komende viering is op 16 september in Uden.

Voor vieringen in zowel Uden als Veghel is aanmelding vooraf verplicht. In Veghel is er plaats voor totaal ca. 15 mensen (afhankelijk van het aantal personen uit één huishouden). In Uden zitten we niet zo snel aan het maximum. Meld je aan uiterlijk op de maandag vóór de Op Adem van woensdag. En Voor Veghel geldt: VOL=VOL.

Data:
16 sept. Uden
21 okt. Veghel
18 nov. Uden
Aanmelden: telefonisch, per app of per mail. Zie gegevens hieronder.

Genoeg geschreven! Ik hoop dat dit stukje tot onderlinge discussie gaat leiden. Voel je ook vrij om per mail naar mij toe te reageren!

Hartelijke groet, 
Annet

predikant voor het pastoraat werkdag op woensdag
telefoon op woensdag: 06 49 644 408
email: a.hogenbirk@protestantsekerk.nl 

Hebt u al kunnen kennismaken met ds. Annet Hogenbirk?
Op de paginas Predikant en Pastoraat vindt u meer informatie,
inclusief een mooie video introductie.

Elke woensdag doe ik telefonisch pastoraal bezoekwerk. Wilt u ook ‘bezoek’? Mail u dan naar: a.hogenbirk@protestantsekerk.nl of belt u op woensdag naar 06 49 644 408 of geeft u het door aan uw contactpersoon. 

Share This