Geweldige opbrengst voor Beautifulkidz Namibia

Op 18 april mocht ik de diaconiecollecte aankondigen in onze online kerkdienst. Het doel van die collecte was de stichting Beautifulkidz Namibia. Een project waar ik me samen met mijn buurvrouw al enkele jaren voor inzet.

De giften voor dit doel op de rekening van de diaconie werden door onze penningmeester opgeteld. Mike kon uiteindelijk het geweldige bedrag van 660 euro overmaken naar Beautifulkidz,

Zeshonderdzestig euro!!

Daar werden we even stil van.

Omdat onze kerkdienst online was nam ik een filmpje op van mijn verhaal. Dat deelde ik diezelfde zondagmorgen ook met Namibië. Hoe leuk is het dat we via internet zo makkelijk met elkaar kunnen meeleven.

Namens het team van de Diaconie en namens het team van Beautifulkidz wil ik graag iedereen heel erg bedanken voor de giften en het meeleven.

Tineke Stolk

Share This