Collecte Noodhulp aardbeving Syrië

Ook deze week waren er weer aardschokken in de regio Turkije-Syrië. Hoe groot is de nood, en wat kunnen we doen? Via Giro 555 is al veel geld binnengekomen. En we collecteren nu ook voor Kerk in Actie – Noodhulp Aardbeving Syrië.

In de hal van de kerk staat de groene collectebus:

De ramp gebeurt terwijl de weersomstandigheden belabberd zijn: er valt sneeuw, regen en het is koud. Kerken vangen zoveel mogelijk dakloze mensen op en voorzien hen van maaltijden, medicijnen en dekens. Anderen krijgen dakzeilen waarmee ze zich in hun beschadigde huis zo goed mogelijk kunnen beschermen tegen neerslag en kou. Vanuit het noodhulpprogramma dat in Syrië al jarenlang actief is, ondersteunt Kerk in Actie deze lokale kerken maximaal.

Kerk in Actie werkt in Syrië, niet in Turkije. Daarom vragen we je hulp voor de slachtoffers in Syrië. Uiteraard gaan onze gebeden net zo hard uit naar de getroffen bevolking van Turkije.

We collecteren voor de zwaar getroffen bevolking van Syrië. Doe mee en geef! Uw steun is dringend nodig. Namens ds. Selimian, predikant van een van onze partnerkerken in Aleppo, zeggen we: “Dank voor uw bezorgdheid, gebed en hulp.”

Share This