Voor alle gemeenteleden een bericht van de kerkenraad 

Versoepeling na 25 september

Vanaf zaterdag 25 september voert de rijksoverheid opnieuw versoepelingen door in de covid-19 maatregelen. Hoe de kerken met deze aanpassingen om moeten gaan, staat in het advies van het CIO, het overlegorgaan waarbij 31 kerkgenootschappen zijn aangesloten.
I n onze gemeente geldt daarom voor de kerkdiensten in de maand oktober de volgende aangepaste procedure:

  • We blijven het aanmeldformulier gebruiken, hoewel officieel de registratieplicht komt te vervallen.
  • We gebruiken geen coronacheck, geen bewijs van vaccinatie en geen bewijs van een negatieve test.
  • Je krijgt bij binnenkomst geen stoelnummer meer, maar kunt gaan zitten waar je wilt.
  • De stoelen blijven in de maand oktober nog op 1,5 meter afstand staan.
  • We nemen het advies GEPASTE AFSTAND over en verplaatsen ons zo weinig mogelijk tijdens de kerkdienst.

De basisregels blijven onverminderd van belang, omdat het coronavirus niet weg is:

  1. Handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog;
  2. Thuisblijven en testen bij klachten;
  3. Zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes;

Noodzakelijk en van groot belang is een goede ventilatie. Over de ventilatie heeft Arend Buurma een uitleg gegeven, zie Ventilatie kerkzaal

De kerkenraad hoopt dat we na oktober weer terug kunnen gaan naar “normaal” en wenst jullie gezondheid en moed om vol te houden.

Marian Metselaar 

Share This