Kerstnachtdienst opname

Gisteren hebben we jullie gemeld dat het de komende weken niet mogelijk is om fysieke kerkdiensten te houden. Ook niet met Kerst. Maar…. we kunnen natuurlijk wel virtueel samen Kerst vieren!
Helaas kunnen we nog niet rechtstreeks uitzenden vanuit de kerk (‘streamen’). Maar ‘als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan‘, zeggen we dan!

Dit is het plan:
De kerstcommissie laat op 24 december de Kerstnachtdienst opnemen in de kerk – zonder kerkgangers. Later ‘s avonds kun je dan de opname bekijken via de YouTube link in het Nieuwsbericht dat rond 22 uur op de homepagina van de website staat.
Abonnees ontvangen een melding, of je kijkt zelf op de homepagina.

Wat zou het toch mooi zijn als we zo met elkaar de Kerstnachtdienst kunnen vieren !!

De Kerstcommissie,
Corine en Eline

Kerstcollecte

Traditiegetrouw is de collecte in de Kerstnachtdienst bestemd voor het Leger de Heils. Helaas gaat dat dit jaar niet, omdat er geen kerkgangers in de kerk zitten.
In plaats daarvan collecteren we online voor de Kerstcollecte van Kerk in Actie:

Geef Licht aan Vluchtelingenkinderen in Griekenland.

Je bijdrage kun je nu al overmaken via Vluchtelingenkinderen in Griekenland. Of klik op de collectebussen:

Bovendien: de Diaconie zal de collegegelden verdubbelen. Dit wordt gedaan vanuit de opbrengst rommelmarkt 2019 in Veghel!
Looptijd van de collecte is tot en met volgend jaar januari.

Meer informatie over deze actie staat in het Nieuwsbericht op onze website. Geef gul!

Share This